emark mole

EMARK MOLE - Vládnite neštruktúrovaným dátam

Spustiť DEMO

Neštruktúrované dáta sa neskryjú

Identifikácia osobných a citlivých dát aj v neštruktúrovaných zdrojoch

Analýzy bez hraníc

Osobné a citlivé dáta špecifické pre konkrétne krajiny

GDPR kategorizácia dokumentov

Posudzovanie dokumentov s ohľadom na ich GDPR relevanciu

Právo na výmaz? Expresne.

Vyhľadanie všetkých dokumentov o konkrétnej osobe na jeden klik

Self-service analytika

Vlastné analýzy nad nad nami spracovanými údajmi

EMARK Mole vám pomôže dostať pod kontrolu citlivé dáta – aj z neštruktúrovaných dátových zdrojov

Chcete minimalizovať riziká a pokuty súvisiace s GDPR a PII. EMARK Mole vám pomôže naplniť požiadavky vyplývajúce z pravidiel ochrany osobných a citlivých údajov. Aplikácia vám pomôže identifikovať všetky osobné a citlivé dáta a súvisiace dokumenty a to bez ohľadu na to, či sú v štruktúrovanej alebo neštruktúrovanej forme.

Prísnej kontrole podrobí aj metadáta, prístupové práva a identity. Svoje využitie nájde aj v oblasti IT & Security či v oblasti podpory.

Aplikácia je postavená na platforme Qlik Sense vytvára ucelený, komplexný a logický pohľad na všetky korporátne dokumenty a dáta – po stránke obsahu aj prístupov. Sofistikovaná technológia v pozadí uľahčuje prezeranie, monitoring a analýzu dát bez ohľadu na ich zdroj.

EMARK Mole sa prispôsobí vašim požiadavkám a potrebám – môžete ho používať ako reportingový, ale aj analytický nástroj.

Nájdite odpovede na tieto otázky

PII / GDPR sémantická analýza

 • Aké osobné alebo citlivé dáta máme?

 • Kde sa nachádzajú tieto osobné a citlivé údaje?

 • Kto má prístup k týmto dátam?

Analýza metadát a obsahu

 • Aké dáta a obsah máme a čo je obsahom našich dokumentov?

 • Využívame naše servery, disky či úložiská efektívne?

 • Koľko súborov máme uložených duplicitne?

 • Aké staré súbory máme na našich serveroch?

 • Akékoľvek ďalšie otázky ohľadom konkrétnych slov a obsahu

Analýza súborov

Zmapujte svoju architektúru

EMARK Mole umožňuje analýzy metadát (formát, dátum vytvorenia či modifikácie, vlastník, autori) a obsahu pre rôzne formáty súborov ako MS Office (docx, pdf, ppt, xlsx,…), Open Office (odt, odm, ods, odw,…), textové formáty (txt, html, csv,…), obrázky (jpg, tiff, png,…) alebo IMAP mailový server. Taktiež poskytuje analýzy prístupov a oprávení.

Sémantická analýza

Identifikuje a kategorizuje GDPR relevantné dáta

S EMARK Mole môžete spustiť analýzy preddefinovaných pravidiel (e-maily; mená; mestá; PSČ; čísla identifikačných dokladov – OP, VP, pasy; kreditné karty, IP adresy…).

Zároveň si môžete pridať aj vlastné algoritmy, ktoré sú špecifické pre vaše interné prostredie.

Analytický dashboard

Jednotný prehľad všetkých analyzovaných zdrojov dát

Preddefinované analýzy (deskriptívne analýzy zdrojov metadát, analýzy duplicít a efektívneho využívania zdrojov, analýza prístupov a oprávnení, frekvenčná, pozičná a GDPR analýza obsahu). Súčasťou je aj identity management, teda identifikácia súborov obsahujúcich dáta o konkrétnej osobe.

EMARK Mole tiež umožňuje prácu s vlastnými ad-hoc analýzami. Vďaka riešeniu môžete tiež odhaliť duplikáty a tým ušetriť miesto na serveroch.

Inovatívne technológie

EMARK Mole je postavený na prelomovej platforme Qlik Sense a taží z jeho sofistikovaného asociatívneho dátového enginu (N:N relácie).

Je pripravený na spracovávanie veľkých objemov dát a využíva deep learning algoritmy. Funkcionalita Qlik Smart Search umožnuje rýchle vyhľadávanie naprieč zdrojmi a vizualizáciami.

Načítanie obsahu a metadát má na starosti EMARK Mole Unstructured Data Connector.

EMARK Mole
prehľad funkcionality

Analýza súborov

Zmapovanie architektúry

Metadáta

 • Formát
 • Dátum vytvorenia
 • Dátum modifikácie
 • Vlastník, autori
 • ...a mnoho ďalších

Obsah

 • TXT, CSV, DOC, PDF, PPT, XLS, HTML, JPG, TIFF
 • Frekvenčná analýza slov
 • Pozičná analýza slov
 • Qlik smartsearch

Prístupy a oprávnenia

 • Oprávnenia read/write
 • Vlastník/autor dokumentu

Sémantická analýza

Identifikácia a kategorizácia GDPR relevantných dát

Preddefinované pravidlá

 • E-mailové adresy
 • Mená, mestá (podľa požiadaviek)
 • Pravidlá pre rôzne krajiny (USA, GBR, AUS, SK, CZ, HU)
 • Číslo OP, VP, pasu
 • EČV SK
 • Dátumy (narodenia)
 • Telefónne čísla (podľa požiadaviek)
 • Kreditné karty
 • IP adresy

Vlastné algoritmy nad konkrétnym slovom

 • Algoritmy nad konkrétnym slovom definovateľné v customizačnom súbore

Finálne analýzy

Jednotný prehľad všetkých analyzovaných zdrojov dát

Preddefinované analýzy

 • GDPR analýza obsahu
 • Frekvenčná a pozičná analýza obsahu
 • Deskriptívna analýza metadát zdrojov podľa rôznych kategórií
 • Analýza duplicít / efektívneho využívania zdrojov
 • Analýza prístupov a oprávnení

Vlastné ad-hoc analýzy

 • Zabezpečené riešením na báze Qlik nástroja

EMARK Mole a jeho benefity pre váš biznis

Znižovanie rizika súvisiace s citlivými dátami

 • zákaznícka báza a ochrana značky
 • finančná ochrana pred pokutami a súdnymi žalobami kvôli zneužitiu senzitívnych dát
 • klesajúce riziko vysokých pokút súvisiacimi s GDPR (až do 4 % globálneho obratu)

Výrazný dopad na KPIs vďaka sile analýz neštruktúrovaných dát

 • neštruktúrované dáta naprieč všetkými funkčnými oblasťami – HR, marketing, sales, financie, operations
 • analýzy podvodov, dôkazy analysis of frauds, evidence, communication, documents
 • využitie vo všetkých oblastiach – finančné služby, výroba, obchod, verejná správa, zdravotníctvo…

Vyššia efektivita riadenia dokumentov

 • výrazné úspory v systémových zdrojoch vďaka zníženiu duplicitných dokumentov

EMARK Mole a jeho benefity pre váš biznis

Znižovanie rizika súvisiace s citlivými dátami

 • zákaznícka báza a ochrana značky
 • finančná ochrana pred pokutami a súdnymi žalobami kvôli zneužitiu senzitívnych dát
 • klesajúce riziko vysokých pokút súvisiacimi s GDPR (až do 4 % globálneho obratu)

Výrazný dopad na KPIs vďaka sile analýz neštruktúrovaných dát

 • neštruktúrované dáta naprieč všetkými funkčnými oblasťami – HR, marketing, sales, financie, operations
 • analýzy podvodov, dôkazy analysis of frauds, evidence, communication, documents
 • využitie vo všetkých oblastiach – finančné služby, výroba, obchod, verejná správa, zdravotníctvo…

Vyššia efektivita riadenia dokumentov

 • výrazné úspory v systémových zdrojoch vďaka zníženiu duplicitných dokumentov

Pozrite si kompletnú prezentáciu,
ktorá vám predstaví EMARK Mole

Čo o nás povedali naši klienti

“S príchodom GDPR sme si kládli otázku, ako naložiť s naším úložiskom dokumentov. Otázka znela, ako efektívne spravovať 2,5 TB dát v rôznych formátoch, prevažne nástrojov MS Office a zabezpečiť v našich rozvetvených priečinkových štruktúrach poriadok, s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Hľadali sme nástroj, ktorý spoľahlivo v súboroch identifikuje citlivé dáta, ustráži prístupové oprávnenia a zabezpečí pravidelné vyraďovanie starých, prípadne duplicitných dokumentov. Voľba padla na EMARK Mole. V spojení s Qlik Sense je to užitočný a prehľadný nástroj, ktorý nám poskytuje kontrolu a dohľad nad citlivými dátami v našich zdrojoch.”

Jaroslav HorkýManažér podpory používateľov/ ISM, DM Drogerie Markt

Dohodnite si telefonickú konzultáciu