emark mole

EMARK MOLE - Vládněte nestrukturovaným datům

Spustit DEMO

Nestrukturovaná data

Identifikace osobních a citlivých dat i v nestrukturovaných zdrojích

Analýzy bez hranic

Osobní a citlivá data specifická pro konkrétní země

GDPR kategorizace dokumentů

Posuzování dokumentů s ohledem na jejich GDPR relevanci

Právo na výmaz? Expresně.

Vyhledání všech dokumentů o konkrétní osobě na jeden klik

Self-service analytika

Vlastné analýzy nad nad nami spracovanými údajmi

EMARK Mole vám pomůže dostat pod kontrolu citlivá data – i z nestrukturovaných datových zdrojů

Chcete minimalizovat rizika a pokuty související s GDPR a PII. EMARK Mole vám pomůže naplnit požadavky vyplývající z pravidel ochrany osobních a citlivých údajů. Aplikace vám pomůže identifikovat všechny osobní a citlivá data a související dokumenty a to bez ohledu na to, zda jsou ve strukturované nebo nestrukturované formě.

Přísné kontrole podrobí i metadata, přístupová práva a identity. Své využití najde i v oblasti IT & Security či v oblasti podpory.

Aplikace je postavena na platformě Qlik Sense vytváří ucelený, komplexní a logický pohled na všechny korporátní dokumenty a data – po stránce obsahu i přístupů. Sofistikovaná technologie v pozadí usnadňuje prohlížení, monitoring a analýzu dat bez ohledu na jejich zdroj.

EMARK Mole se přizpůsobí vašim požadavkům a potřebám – můžete jej používat jako reportingový, ale i analytický nástroj.

Najděte odpovědi na tyto otázky

PII / GDPR sémantická analýza

 • Jaké osobní nebo citlivá data máme?

 • Kde se nacházejí tyto osobní a citlivé údaje?

 • Kdo má přístup k těmto datům?

Analýza metadat a obsahu

 • Jaká data a obsah máme a co je obsahem našich dokumentů?

 • Využíváme naše servery, disky či úložiště efektivně?

 • Kolik souborů máme uložených duplicitně?

 • Kolik souborů máme uložených duplicitně?

 • Jakékoliv další otázky ohledně konkrétních slov a obsahu

Analýza souborů

Zmapujte svou architekturu

EMARK Mole umožňuje analýzy metadat (formát, datum vytvoření či modifikace, vlastník, autoři) a obsahu pro různé formáty souborů jako MS Office (docx, pdf, ppt, xlsx, …), Open Office (odt, odm, odst, ODW , …), textové formáty (txt, html, csv, …), obrázky (jpg, tiff, png, …) nebo IMAP mailový server. Také poskytuje analýzy přístupů a oprávnění.

Sémantická analýza

Identifikuje a kategorizuje GDPR relevantní data

S EMARK Mole můžete spustit analýzy předdefinovaných pravidel (e-maily; jména; města; PSČ; čísla identifikačních dokladů – OP, VP, pasy; kreditní karty, IP adresy …).

Zároveň si můžete přidat i vlastní algoritmy, které jsou specifické pro vaše interní prostředí.

Finálne analýzy

Jednotný přehled všech analyzovaných zdrojů dat

Předdefinované analýzy (popisné analýzy zdrojů metadat, analýzy duplicit a efektivního využívání zdrojů, analýza přístupů a oprávnění, frekvenční, poziční a GDPR analýza obsahu). Součástí je i identity management, tedy identifikace souborů obsahujících data o konkrétní osobě.

EMARK Mole také umožňuje práci s vlastními ad-hoc analýzami. Díky řešení můžete také odhalit duplikáty a tím ušetřit místo na serverech.

Inovativní technologie

EMARK Mole je postaven na průlomové platformě Qlik Sense a těží z jeho sofistikovaného asociativního datového enginu (N: N relace).

Je připraven na zpracování velkých objemů dat a využívá deep learning algoritmy. Funkcionalita Qlik Smart Search umožnuje rychlé vyhledávání napříč zdroji a vizualizacemi.

Načítání obsahu a metadat má na starosti EMARK Mole Unstructured Data Connector.

EMARK Mole
přehled funkcionalit

Analýza souborů

Zmapování architektury

Metadata

 • Formát
 • Datum vytvoření
 • Datum modifikace
 • Vlastník, autoři
 • ...a mnoho dalších

Obsah

 • TXT, CSV, DOC, PDF, PPT, XLS, HTML, JPG, TIFF
 • Frekvenční analýza slov
 • Poziční analýza slov
 • Qlik smartsearch

Přístupy a oprávnení

 • Oprávnění read/write
 • Vlastník/autor dokumentu

Sémantická analýza

Identifikace a kategorizace GDPR relevantních údajů

Předdefinované pravidla

 • E-mailové adresy
 • Jména, města (dle požadavků)
 • Pravidla pro různé země (USA, GBR, AUS, CZ, HU)
 • Číslo OP, VP, pasu
 • SPZ
 • Data (narození)
 • Telefonní čísla (dle požadavků)
 • Kreditní karty
 • IP adresy

Definovatelné algoritmy

 • Algoritmy nad konkrétním slovem definovatelné v customizačních souboru

Finální analýzy

Jednotný přehled všech analyzovaných zdrojů dat

Předdefinované analýzy

 • GDPR analýza obsahu
 • Frekvenční a poziční analýza obsahu
 • Deskriptivní analýza metadat zdrojů podle různých kategorií
 • Analýza duplicit / efektivního využívání zdrojů
 • Analýza přístupů a oprávnění

Vlastní ad-hoc analýzy

 • Zabezpečené řešením na bázi Qlik nástroje

EMARK Mole a jeho benefity pro váš byznys

Snižování rizika související s citlivými daty

 • zákaznická báze a ochrana značky
 • finanční ochrana před pokutami a soudními žalobami kvůli zneužití senzitivních dat
 • klesající riziko vysokých pokut souvisejícími s GDPR (až do 4% globálního obratu)

Výrazný dopad na KPIs díky síle analýz nestrukturovaných dat

 • nestrukturovaná data napříč všemi funkčními oblastmi – HR, marketing, sales, finance, operations
 • analýzy podvodů, důkazy analysis of frauds, evidence, communication, documents
 • využití ve všech oblastech – finanční služby, výroba, obchod, veřejná správa, zdravotnictví …

Vyšší efektivita řízení dokumentů

 • výrazné úspory v systémových zdrojích díky snížení duplicitních dokumentů

Pozrite si kompletnú prezentáciu,
ktorá vám predstaví EMARK Mole

Co o nás řekli naši klienti

S příchodem GDPR jsme si kladli otázku, jak naložit s naším úložištěm dokumentů. Otázka zněla, jak efektivně spravovat 2,5 TB dat v různých formátech, převážně nástrojů MS Office a zajistit v našich rozvětvených priečinkových strukturách řád, s ohledem na ochranu osobních údajů.

Hledali jsme nástroj, který spolehlivě v souborech identifikuje citlivá data, uhlídá přístupová oprávnění a zajistí pravidelné vyřazování starých, případně duplicitních dokumentů. Volba padla na EMARK Mole. Ve spojení s Qlik Sense je to užitečný a přehledný nástroj, který nám poskytuje kontrolu a dohled nad citlivými daty v našich zdrojích.

Jaroslav HorkýManažer podpory uživatelů / ISM, DM Drogerie Markt

Domluvte si telefonickou konzultaci